กฎการตั้งชื่อ

ทุกครั้งที่คุณกำหนดฟังก์ชันหรือตัวแปร จะมีชื่อเฉพาะที่เรียกว่า "ตัวระบุ" เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวระบุสับสนกับรายการอื่นในนิพจน์ ตัวระบุต้องเป็นไปตามหลักการตั้งชื่อ ภาษาการเขียนโปรแกรมทุกภาษามีหนึ่งภาษาและมีความสอดคล้องกันในแต่ละภาษา

ใน flowgorithm ระบุต้องปฏิบัติตามกฎต่อไปนี้

 • 1. ต้องเริ่มด้วยตัวอักษร
 • 2. หลังจากระบุตัวอักษรแล้วสามารถที่จะระบุได้ทั้งตังเลขหรือตัวอักษร
 • 3. ไม่สามารถเว้นช่องได้
 • 4. ไม่สามารถใช้คำที่flowgorithmกำหนดไว้ได้

 • สิ่งที่ควรทราบ

 • 1. ภาษาจำพวกพืนฐานและภาษา C ยังอนุญาตืให้สามารถใช้ เครื่องหมายนี้ได้ " _ " แต่flowgorithmไม่สามารถใช้ได้
 • 2. สามารถใช้ตัวอักษรใหญ่ได้

 • ตัวอย่าง

  Valid identifiers Note
  X ตอนแรกต้องระบุเป็นตัวอักษรเท่านั้น
  noun2 สามารถใช้ตัวเลขหลังจากระบุอักษรตัวแรกเสร็จ

  กฎการตั้งชื่อ

  ภาษาการเขียนโปรแกรมมักใช้คำต่างๆ เช่น "class" "public" และ "if" เพื่อให้อ่านง่าย บ่อยครั้ง สิ่งเหล่านี้ทับซ้อนกับแบบแผนการตั้งชื่อที่ใช้โดยตัวระบุ ดังนั้น ในกรณีเหล่านี้ คำว่า "reserved" ไม่สามารถใช้ได้ ภาษาโปรแกรมหลายภาษายังกำหนดฟังก์ชันและค่าคงที่อื่นๆ ไว้ล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ได้


  คำสงวน

  flowgorithmมีคำสงวนเพียงไม่กี่คำที่สามารถใช้ได้

  and flase mod not or pi ture

  คีย์เวิร์ดและประเภทข้อมูล

  เพื่อป้องกันความสับสนใขการใช้งานโปรแกรมเลยไม่อนุญาตืให้เราใช้คีย์เวิร์ดเหล่านี้ได้

  interger real Strings boolean

  คำที่ผิดกฎหมาย

  flowgorithm ไม่อนุญาติให้ใช้คำเหล่านี้ในการทำงานโดยเด็ดขาด

  abs cos random tan tostring
  arccos int sgn tochar toreal
  arcsin len sin tocode
  arctan log size tofixed
  char log10 sqrt tointeger

  คำสงวนที่คาดการณืว่าจะสามารถใช้ในอนาคตได้

  Flowgorithm เวอร์ชันในอนาคตอาจจะสามารถใช้คำเหล่านี้ในอนาคตได้

  arccosh cosh
  arcsinh sinh
  arctanh tanh