ผู้จัดทำ


ชื่อ : นาย ณัฐนันท์ นันตา

ระดับชั้น : ปวส.2

แผนก : เทคโนโลยีสารสนเทศ

อีเมล : pmkung61@gmail.com

เบอร์โทรศัพท์ : 0623094733ชื่อ : นางสาว ชุติมา บัวสร้อย'

ระดับชั้น : ปวส.2

แผนก : เทคโนโลยีสารสนเทศ

อีเมล : chutimab755@gmail.com

เบอร์โทรศัพท์ : 0807852279


อาจารย์ที่ปรึกษา


ชื่อ : นายธฤต ไชยมงคล'

แผนก : เทคโนโลยีสารสนเทศ

E-mail : tharitc@gmail.com

เบอร์โทรศัพท์ : 0864349554

LineID : trcmkl