Output


การทำงานของโปรแกรม


Pineapple สัญลักษณ์ Output คือคำสั่งผลลัพธ์จะประเมินนิพจน์แล้วแสดงผลบนหน้าจอ

ตัวอย่าง


Pineapple ตัวอย่างของ Output คือสร้างตัวแปรสองตัวแปร: 'area' และ 'radius' จากนั้นใช้ Input Statement เพื่ออ่านรัศมีจากแป้นพิมพ์ คำสั่งผลลัพธ์สุดท้ายจะแสดงผลลัพธ์

คำตอบ


Pineapple