For


การทำงานของโปรแกรม


Pineapple สัญลักษณ์ For คือลูปเพิ่มตัวแปรผ่านช่วงของค่า นี่เป็นการแทนที่คำสั่ง while

ตัวอย่าง


Pineapple ตัวอย่างของ For พิมพ์ตัวเลขตั้งแต่ 1 ถึง 100 ลูปดำเนินการ 100 ครั้ง ค่าของ 'n' เริ่มต้นที่ 1 และเพิ่มขึ้น 1 ทุกครั้งที่ลูปดำเนินการ การวนซ้ำจะสิ้นสุดเมื่อ 'n' ถึง 100

คำตอบ


Pineapple