Comment


การทำงานของโปรแกรม


Pineapple สัญลักษณ์ comment คือจะไม่ส่งผลต่อการทำงานของโปรแกรมของคุณ ใช้เพื่อรวมเอกสารเกี่ยวกับโปรแกรมสำหรับโปรแกรมเมอร์คนอื่นๆ สิ่งเหล่านี้อาจรวมถึง ตรรกะของลูป ปัญหาที่ทราบ การเปลี่ยนแปลงที่ทำ การเปลี่ยนแปลงในอนาคต

ตัวอย่าง


Pineapple ตัวอย่างของ Comment มีความคิดเห็นระหว่างสองรูปร่างผลลัพธ์ ไม่มีผลกับโปรแกรม

คำตอบ


Pineapple