Breakpoint


การทำงานของโปรแกรม


Pineapple สัญลักษณ์ Breakpoint คือการหยุดการทำงานของโปรแกรมชั่วคราว สิ่งนี้มีประโยชน์ทั้งสำหรับการดีบักโปรแกรมและการสาธิต

ตัวอย่าง


Pineapple ตัวอย่างของBreakpoint จะสร้างตัวแปรที่เรียกว่า 'value' และกำหนดค่าเริ่มต้นเป็น 12 จากนั้นโปรแกรมจะพบกับรูปร่างเบรกพอยต์ ซึ่งยังคงหยุดการทำงาน ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้เห็นค่าปัจจุบันของ 'n' ในหน้าต่างดูตัวแปร เมื่อดำเนินการต่อไปแล้ว รูปแบบการมอบหมายที่สองจะถูกดำเนินการ

คำตอบ


Pineapple